Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU "To the bones".

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Konkurs TO THE BONES” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu firma SpecBrands.pl Jacek Wróblewski, ul. Warszawska 44-50/131B, 95-200 Pabianice, której jest także fundatorem nagród.

3. Konkurs prowadzony będzie na stronie www.specbrands.pl

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4-05-2021 r. o godzinie 9:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 11-05-2021 r. do godziny 23:59:59 czasu polskiego. Jeśli wszystkie naszywki zostaną sprzedane przed upływem tego terminu, to Konkurs również uznaje się za zakończony. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się w dniu 30-05-2021

5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).

8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

10. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.specbrands.pl.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która dokona zakupu naszywki “#blue to the bones” lub/i “#tacticool to the bones” za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.

2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

3. Zadaniem jest dokonanie zakupu naszywki “#blue to the bones” lub/i “#tacticool to the bones” za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora i napisanie w komentarzu odpowiedzi na zadanie: “Napisz/wymyśl najbardziej tacticool ksywę.”

3.1. Jury wybierze jedno zamówienie z komentarzem, które zdobędzie nagrodę.

3.2. Jedno zamówienie = jeden komentarz biorący udział w zabawie.

3.3. Tylko zapłacone/odebrane zamówienia będą brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzcy.

§ 3 NAGRODY

  1. Nagrodami są:

Kamizelka patrolowa ZTAC-1 (wersja do wyboru) lub buty taktyczne Garmont Tactical NEMESIS (model i rozmiar do wyboru). Zwycięzca może wybrać tylko jedną nagrodę z zaproponowanych.

2. Jedna osoba (Uczestnik) może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu.

3. Wyniki zostanią opublikowane na funPage’u SpecBrands.pl na portalu Instagram oraz Facebook w dniu 30-05-2021

4. O możliwościach odebrania nagród Organizator poinformuje Uczestników poprzez adres email podany przy składaniu zamówienia.

§ 4 REKLAMACJE

1. Uczestnikom nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odebrania nagród w Konkursie jest podanie Organizatorowi swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego (jest to niezbędne do dostarczenia nagród za pomocą firmy kurierskiej)

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.specbrands.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium