Regulamin promocji "Czapka #HTL 3D za 10 PLN"
Regulamin Promocji „Czapka #HTL 3D za 10 PLN”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Czapka #HTL 3D za 10 PLN” (Promocja) jest SpecBrands.pl Jacek Wróblewski z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Warszawska 44-50/131B (Organizator).

2. O ile z niniejszego regulaminu (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Sklepu ,

3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem:

https://www.specbrands.pl

4. Promocją objęte są czapki z daszkiem #HTL 3D (Produkt Promocyjny)

5. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym od 07.10.2021 r. od godz. 00:00 do 10.10.2021 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wpłynięcia Zamówienia )


II. Promocja w Sklepie Internetowym

1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie

obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży Zamówienie na kamizelkę patrolową ZTAC-1 (każda wersja). Automatycznie do koszyka doda się Czapka z daszkiem #HTL 3D w kwocie 10,00 PLN brutto, a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Sklepu.

2. Skorzystanie z promocji nie jest obligatoryjne i przed złożeniem zamówienia Produkt Promocyjny (#HTL 3D - Czapka z daszkiem) może być z koszyka usunięty.


IV. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe

1. Rabat na Produkt Promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Regulaminie.

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami towarowymi które obowiązują w Sklepie Internetowym,

3. Promocja może się łączyć z promocjami darmowej dostawy,

4. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym,

5. W przypadku zwrotu Produktu Promocyjnego, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić

będzie wartość zapłaconą przez Uczestnika, tj.: 10,00 PLN brutto.

6. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu samej kamizelki ZTAC-1 bez Produktu Promocyjnego (tj bez Czapki z daszkiem #HTL 3D) a skorzystania z Promocji, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie wartość zapłaconą przez Uczestnika za kamizelkę, pomniejszoną o wartość rabatu na Produkt Promocyjny tj.: 89,90 PLN brutto,

7. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej,

8. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu: 

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

10. Regulamin wchodzi w życie z dn. 07.10.2021 r od godz. 00:00.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium