Regulamin bonów podarunkowych

Definicje.

 1. Wydawca – SPECBRANDS.PL JACEK WRÓBLEWSKI, NIP 7311887351, REGON 100466043, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Warszawska 44-50/131B, Pabianice, adres poczty elektronicznej (email): kontakt@specbrands.pl
 2. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.specbrands.pl
 3. Karta Podarunkowa/Bon Podarunkowy – karta na okaziciela o indywidualnym kodzie, którego wartość jest równa wartości nominalnej na niej wydrukowanej, uprawniająca Użytkownika do jego realizacji i odebrania rabatu na zakup o określonej wysokości w Sklepie Wydawcy. 
 4. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej. 
 5. Unikalny Kod Rabatowy – kod zapisany na odwrocie Karty Podarunkowej, który jest konieczny do uzyskania rabatu. 

Postanowienia ogólne. 

 1. Wydawca umożliwia dokonywanie zakupów Produktów w Sklepie za pomocą Kart Podarunkowych. 
 2. Nabywca przekazuje Wydawcy środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej. 
 3. Karty Podarunkowe dostępne są w wartościach: 100 zł, 300 zł i 500 zł. 
 4. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony po wydaniu Karty Podarunkowej do nabycia produktów z oferty Sklepu w okresie ważności Karty Podarunkowej do wysokości wartości nabytej Karty Podarunkowej. 
 5. Karta Podarunkowa w żadnym przypadku nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości, ani w części oraz nie podlega zwrotowi, gdyż kod generowany jest jednorazowo dla każdej karty zaraz po jej zakupie. 
 6. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, w przypadku realizacji transakcji za pośrednictwem Karty Podarunkowej w sytuacji, kiedy Użytkownik wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawniony, a Wydawca nie będzie miał informacji o tej okoliczności, transakcja taka będzie ważna. 
 7. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu lub zniszczenia Karty Podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy. 
 8. Karta Podarunkowa jest ważna bezterminowo od momentu jej wydania, ustalonego na podstawie punktu 6 (wygenerowania kodu rabatowego w dniu zakupu).  Po upływie 14 dni (zgodnie z regulaminem oraz prawem w Polsce) Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków pieniężnych. 

Korzystanie z Karty Podarunkowej. 

 1. W sytuacji, kiedy Nabywca lub Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Produktów przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna Wydawcy za Produkty w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej. 
 2. Wykorzystanie Karty Podarunkowej oznacza rabat w wysokości kwoty nominalnej umieszczonej na karcie. Produkty wydawane są w cenie pomniejszonej o kwotę rabatu wynikającego z realizacji Karty Podarunkowej, jednak kwota na dokumencie sprzedaży nie może być mniejsza niż 0,01 zł (jeden grosz). 
 3. Przy realizacji Karty Podarunkowej podczas zakupu Produktu, Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (różnicy), gdy wartość nabywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna. 
 4. Karta Podarunkowa nie łączy się z innymi kuponami rabatowymi i promocjami.
 5. Karta Podarunkowa nie może być realizowana częściowo. 
 6. Karty Podarunkowej nie można użyć do nabycia kolejnej karty Podarunkowej. 
 7. Przy jednym zamówieniu można użyć tylko jednej Karty Podarunkowej. 
 8. Karta podarunkowa jest bonem jednego przeznaczenia, który można przeznaczyć na zakup towarów opodatkowanych stawką VAT 23%.
 9. Kartą Podarunkową nie są objęte produkty ze stawką VAT 8% tj, Opaska zaciskowa CAT - staza taktyczna 7 GEN oraz VAT 5% tj, książka "Psy bez łańcucha".
 10. Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny za pośrednictwem dostępnych w Sklepie metod płatności, gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna posiadanej Karty Podarunkowej. 
 11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie kodu rabatowego zapisanego na karcie. 
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2021 r. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium