SpecBrands.pl blog

Kieszeń T.S.G. - natychmiastowy pakiet ratunkowy. Gdy liczą się sekundy...

T.S.G. jest idealnym elementem wyposażenia taktycznego dla operatora przeszkolonego w TC3. Pozwala na umiejscowienie najważniejszych i najpotrzebniejszych elementów medycznych w tym samym miejscu, w tej samej kieszeni i szybkie ich użycie bez konieczności sięgania do pateczki

Przeczytaj więcej